Kontakt

Nadácia Slovenského olympijského výboru

Kukučínova 26
838 08 Bratislava
IČO 42129737
Číslo účtu: 2628180106/1100

 
Tel: +421 2 49256127
Fax: +421 2 49256102
Mobil: +421 915 894 083
E-mail: nadacia@nadaciasov.sk