Olympijské srdce pre seniorov

Nadácia SOV pamätá aj na olympionikov, ktorí nás v minulosti úspešne reprezentovali na športových podujatiach. V spolupráci s regionálnymi olympijskými klubmi im poskytuje finančnú podporu, zodpovedajúcu možnostiam nadácie. Od roku 2015 Nadácia SOV v spolupráci  s Kúpeľmi Dudince realizujú projekt Olympijské srdce pre seniorov. V rámci tohto projektu v roku 2016 poskytne Nadácia SOV 20 týždňových liečebných pobytov v Kúpeľoch Dudince pre olympijských seniorov v celkovej hodnote 5640 eur. 

 

Partneri projektu