Orgány nadácie

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY

  • Dušan Guľáš -  predseda správnej rady
  • Jaroslav Rybánsky – člen správnej rady
  • Zuzana Rehák Štefečeková - členka správnej rady
  • Ľubor Halanda - člen správnej rady
  • Juraj Minčík - člen správnej rady
  • Katarína Ráczová – Lokšová - členka správnej rady
  • Martina Kohlová - členka správnej rady

SPRÁVCA

Anton Siekel

REVÍZOR

Mária Jasenčáková

ADMINISTRATÍVA

Dominika Nestarcová