Podpora mladých talentovaných športovcov

Našim cieľom je vyhľadávať a podporovať mladých talentovaných športovcov, z ktorých vyrastú olympijskí reprezentanti. Pomáhame tým najtalentovanejším a vytvárame im optimálne podmienky pre ich športovú prípravu, s cieľom rozvíjať ich talent a eliminovať sociálne rozdiely.

  • Primárna podpora mladých športovcov smeruje cez projekt Ukáž sa!.
  • Príspevky sú určené predovšetkým na športovú prípravu.
  • Žiadosť  a návrhy na príspevok môžu zasielať na adresu Nadácie SOV rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
  • K žiadostiam sa vyžaduje stanovisko príslušného zväzu a športového úseku SOV.
  • Príspevky môžu byť jednorazové alebo pravidelné.
  • O výbere športovcov, výške a spôsobe poskytnutia príspevku rozhoduje správna rada Nadácie SOV.
  • Príspevok poskytuje Nadácia SOV na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku.

 

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Viac informácií...
Súhlasím