Podpora športových osobností

V Nadácii Slovenského olympijského výboru nezabúdanie ani na našich olympijských seniorov. Práve oni nás v minulosti reprezentovali na vrcholných športových podujatiach a olympiádach. Dnes sú pre mladých športovcov vzorom a príkladom bojovnosti, vytrvalosti a pevnej vôle. Nadácia SOV pravidelne organizuje podujatia za účasti týchto športových osobností, ktoré svojim životom a športovými úspechmi, motivujú aj mladšiu generáciu slovenských športovcov.