Projekty

Nadácia Slovenského olympijského výboru spustila 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA!, ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 60 tisíc eur pre 12 individuálnych žiadateľov a 6 kolektívov. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty, alebo kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Podmienky grantového programu

 • Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov a kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov. 
 • Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci, prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.
 • Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
 • Nadácia prijíma len elektronicky podané žiadosti, prostredníctvom registračného formulára.
 • V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku. 
 • Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video, ktoré slúži ako osobná prezentácia športovca, kolektívu.
 • V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.
 • Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU.

Registračný formulár je dostupný TU.

Harmonogram grantového programu 

 • Termín na predkladanie žiadostí je od 22. júna do 22. júla 2018.
 • Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 31. júla 2018 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV.
 • Hlasovanie bude prebiehať na stránkach Nadácie SOV od 1.8.2018 do 31.8.2018.  
 • Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra 2018

Rozdelenie financií

 • 12 individuálnych žiadostí: 1. miesto 4000€, 2. miesto 3500€, 3. miesto 3000€, 4. miesto 2500€, 5. miesto 2500€, 6. miesto 2500€, 7-12. miesto 2000€
 • 6 kolektívov: 1. miesto 10000€, 2. miesto 8000€, 3. miesto 6000€, 4. - 6. miesto 2000€

 

Aktuality:

Nadácia SOV pamätá aj na olympionikov, ktorí nás v minulosti úspešne reprezentovali na športových podujatiach. V spolupráci s regionálnymi olympijskými klubmi im poskytuje finančnú podporu, zodpovedajúcu možnostiam nadácie. Od roku 2015 Nadácia SOV v spolupráci  s Kúpeľmi Dudince realizujú projekt Olympijské srdce pre seniorov. V rámci tohto projektu v roku 2016 poskytla Nadácia SOV 20 týždňových liečebných pobytov v Kúpeľoch Dudince pre olympijských seniorov v celkovej hodnote 5640 eur. 

Nadácia Slovenského olympijského výboru v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Národnou transfúznou službou SR, Slovenským Červeným krížom a denníkom Pravda, realizuje projekt Kvapka krvi Slovenského olympijského tímu s cieľom pomôct ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. Za účasti olympionikov sa tento projekt realizuje v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Malackách a v Šamoríne. Pri odberných miestach pripravujeme rôzne sprievodné aktivity. Záujemcovia sa môžu zúcastniť na autogramiáde olympionikov. Tak neváhaj a daruj krv spolu s olympionikom! Akciu každoročne podporujú mnohí olympionici.

Darovať krv bude možné:
Bratislava 14.06.2018 od 8.00 do 12.00 hod., Nemocnica sv. Michala v Bratislave

Olympijská kvapka krviDotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek (anglická verzia)
Olympijská kvapka krvi - čo treba vedieť pri darovaní krvi 

 

Cieľom projektu Medzinárodného olympijského tábora mládeže je podpora šírenia olympizmu medzi mladými ľuďmi a nadväzovanie nových priateľstiev prostredníctvom športu a olympijských myšlienok. Medzinárodný olympijský tábor mládeže organizuje Slovenský olympijský výbor v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Tábor je organizovaný s finančnou podporou Medzinárodného vyšehrádskeho fondu (www.visegradfund.org). Realizáciu projektu ďalej podporili Olympijská solidarita Medzinárodného olympijského výboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia Slovenského olympijského výboru a Slovenská olympijská marketingová, a. s.

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Viac informácií...
Súhlasím