Projekty

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur.  Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Podmienky grantového programu

 • Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov vo veku od 12 do 18 rokov. 
 • Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci, prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.
 • Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
 • Nadácia príjma len elektronicky podané žiadosti, prostredníctvom registračného formulára 
 • V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku. 
 • Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video, ktoré slúži ako osobná prezentácia športovca.
 • V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.
 • Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU.

Registračný formulár je dostupný TU.

Harmonogram grantového programu 

 • Termín na predkladanie žiadostí je od 9. mája do 23. júna 2017.
 • Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 1. júla 2017 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV.
 • Hlasovanie bude prebiehať na stránkach Nadácie SOV do skončenia XIII. európskeho olympijského festivalu v maďarskom Győri, do 29. júla 2017.  
 • Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra 2017

PROFILY ŠPORTOVCOV 2017

(finalisti Ukáž sa! 2016)

Aktuality:

Nadácia SOV pamätá aj na olympionikov, ktorí nás v minulosti úspešne reprezentovali na športových podujatiach. V spolupráci s regionálnymi olympijskými klubmi im poskytuje finančnú podporu, zodpovedajúcu možnostiam nadácie. Od roku 2015 Nadácia SOV v spolupráci  s Kúpeľmi Dudince realizujú projekt Olympijské srdce pre seniorov. V rámci tohto projektu v roku 2016 poskytne Nadácia SOV 20 týždňových liečebných pobytov v Kúpeľoch Dudince pre olympijských seniorov v celkovej hodnote 5640 eur. 

Nadácia Slovenského olympijského výboru v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Národnou transfúznou službou SR, Slovenským Červeným krížom a denníkom Pravda, realizuje projekt Kvapka krvi Slovenského olympijského tímu s cieľom pomôct ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. Za účasti olympionikov sa tento projekt realizuje v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Malackách a v Šamoríne. Pri odberných miestach pripravujeme rôzne sprievodné aktivity. Záujemcovia sa môžu zúcastniť na autogramiáde olympionikov. Tak neváhaj a daruj krv spolu s olympionikom! Akciu každoročne podporujú mnohí olympionici.

Darovať krv bude možné:
Bratislava 14.06.2018 od 8.00 do 12.00 hod., Nemocnica sv. Michala v Bratislave

Olympijská kvapka krviDotazník pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek (anglická verzia)
Olympijská kvapka krvi - čo treba vedieť pri darovaní krvi 

 

Cieľom projektu Medzinárodného olympijského tábora mládeže je podpora šírenia olympizmu medzi mladými ľuďmi a nadväzovanie nových priateľstiev prostredníctvom športu a olympijských myšlienok. Medzinárodný olympijský tábor mládeže organizuje Slovenský olympijský výbor v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou, Klubom fair play SOV, environmentálnou komisiou SOV a s Olympijským klubom Vysoké Tatry. Tábor je organizovaný s finančnou podporou Medzinárodného vyšehrádskeho fondu (www.visegradfund.org). Realizáciu projektu ďalej podporili Olympijská solidarita Medzinárodného olympijského výboru, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia Slovenského olympijského výboru a Slovenská olympijská marketingová, a. s.