Vznik a poslanie nadácie

Nadácia Slovenského olympijského výboru vznikla 27. decembra 2007, s cieľom podporovať mladých talentovaných športovcov v rozvíjaní ich športového talentu. Nadácia SOV zároveň podporuje mládežnícke športové podujatia a športové osobnosti, ktoré nás v minulosti reprezentovali na domácich aj zahraničných podujatiach. 

Zakladateľom nadácie je Slovenský olympijský výbor so sídlom Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, IČO: 30811082, zapísaná na MV SR 17.12.2004 číslo spisu: VV/1-900/90–7417-8, zastúpená prezidentom Antonom Siekelom. Predsedom správnej rady nadácie je Dušan Guľáš. Nadácia Slovenského olympijského výboru je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na – 2002/889.

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Viac informácií...
Súhlasím